Over het boekje :     “ De Hemel is zo echt  

 

 

 

Ik heb niet de bedoeling om iemand aan te vallen, maar om te waarschuwen voor duivelse  sluwheid, men zou  nu  kunnen zeggen dat als je het onderstaande commentaar leest er in het oude testament diverse uitzonderlijke dingen staan maar deze zijn niet in overeenstemming met de dingen die zij zegt te hebben beleeft.

 

Deze vrouw, beste mensen heeftlast van grote fantasieën of ze is Zwaar bezet door demonen, of allebei, dit hele boek  straalt hoogmoed en zelfkwelling uit, maar geeft ook het occultisme goed weer.

Ik heb zelf ook in het occulte gezeten, en kom in dit boek dingen tegen die ik ook zelf heb ervaren.

Gelukkig ben ik daar nu van af, omdat de demonen die dit veroorzaakten eruit zijn gedreven in de Naam van Jezus.!!

 

Citaat:

Ze spreekt over de eindtijd, waarin degenen die de Heer kennen voor altijd met Hem verenigd zullen worden. Wanneer dit gebeurt, zullen wij ons aardse lichaam verruilen voor een onverderfelijk, hemels lichaam. Telkens wanneer ik met Jezus naar de hemel ging, gebeurde dit met mij. God gaf me dan een nieuw lichaam; een lichaam waarin ik bijzonder veel leek op mijzelf toen ik nog een tiener was. Soms vond deze transformatie plaats op een strand ergens op aarde, waar Hij mij mee naartoe nam. Bij andere gelegenheden werd ik al met mijn onsterfelijke lichaam bekleed terwijl ik nog in mijn slaapkamer thuis was.

Commentaar:

Deze bovenstaande dingen die zij hier suggereert zijn onmogelijk, want NIEMAND krijgt zijn verheerlijkt/verandert lichaam niet eerder dan dat Jezus op de wolken terug komt om de Zijnen op te halen, ook de reeds in Christus gestorvenen horen hierbij, dit staat duidelijk in de Bijbel, en ook zij valt hier onder.

Want dit wordt een eenmalige gebeurtenis, men kan niet meer in zijn aardse stoffelijke staat terug keren als men eenmaal een verheerlijkt lichaam heeft gekregen.! Men krijgt niet steeds maar een stoffelijk lichaam en dan weer een Verheerlijkt lichaam.

De Bijbel leert ons duidelijk dat dit bij de laatste bazuin gebeurt.!!!

 

1Cor. 15:52  in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

 

Verder is het zo dat dit boekje alleen over haar zelf gaat en het feit dat ze zo'n speciale dochter is, dit is een onvoorstelbare zelfverheerlijking waar de duivel ook al last van had.

 

 

Citaat:

Tijdens deze ervaringen was ik zowel deelnemer als toeschouwer, Ik was in staat om alles te zien -alles wat er met mij gebeurde- met de ogen van mijn aardse lichaam.

 

 

Commentaar:

Bovenstaande gebeurtenis kan ook niet, want als zij in een getransformeerd lichaam veranderd zou zijn, dan is haar aardse lichaam dus opgeheven, en haar geest zou dan in haar nieuwe getransformeerde lichaam aanwezig zijn, omdat het aardse lichaam is getransformeerd, is er dus op dat moment alleen nog het getransformeerde lichaam. DE geest van een mens kan niet in twee lichamen tegelijk zijn en boven dien kan een Verheerlijkt lichaam niet meer veranderen in een aards lichaam.!!!!!!!

 

Dus wat zij daar suggereert is absoluut onmogelijk, ze zou dus met haar zogezegde aardse lichaam niets meer kunnen zien als ze in een verheerlijkt lichaam zou zijn veranderd.

 

 

 

Wat zij hier beleefd is alleen mogelijk in de demonische wereld, voor iemand die zwaar is bezet.!!!!!

 

Haar zogenaamde getransformeerde lichaam is niets anders dan een demon die aan de in haar wonende demonen de dingen laten zien, die haar zogenaamde getransformeerde lichaam meemaken.

 

Ik heb in de demonische wereld dingen meegemaakt en er ook veel over gelezen, en iemand voor een half jaar in huis gehad die de hemel en de hel heeft gezien, en die ervaringen stroken niet met wat zij ons probeert wijs te maken.

 

 

Ook zijn er nog de "wonderdans" en de "Offerdans".

En, oh ja, op blz 242 is de "wonder dans" plotseling veranderd in de "wonder-werk-dans" , "de heer" houd van veranderingen.

 

De gedachte dat de "wonderdans" ook wonderen zou voortbrengen was zeker niet te handhaven want op blz. 246 heeft zij hem plotseling afgeschaft. Ze verteld niet wat "de heer" hier van vindt, hij had zeker ook geen belangstelling meer !!!!

 

 En dan de uitverkiezing van meneer Busch, dat hij zo'n verschil zou uitmaken voor de Christenen. !!

 

Nou dat hebben we al gemerkt zeg, wat een “duivels” manneke, je mag in het leger al niet meer in de naam van Jezus bidden of iets uit spreken,   Christelijk?     Verre van dat.

 

 Dan hebben we nog het verhaal van alle lichaams-sloten, Citaat:   

"Drieëndertig keer ontsloot Hij de verschillende delen van mijn lichaam, die Zijn voorbereidend werk nodig hadden" "Sommige van mijn "lichaams-sloten" moesten zeven keer "ontsloten" worden tijdens elke sessie".

Commentaar:

Dus 33 sessies x 7 =   234 sloten.   Een inbreker zou er wanhopig van worden.

Toch zou men zich kunnen afvragen waarom "de heer" zo lang werk had om die sloten open te krijgen. 

 

Citaat: 

De laatste sleutel en het slot waren de grootste die ik ooit had gezien. Hij vertelde mij dat deze sleutel mijn hele lichaam zou "ontsluiten".   

 

Commentaar:

"hij" had dan toch direct die laatste sleutel kunnen gebruiken? Waarom dan toch al die moeite met die 234 “sleutels”/”ontsluitingen”?

Ze heeft toch schijnbaar een andere "heer" dan heel veel andere Christenen.

Mijn Heer heeft  alles volbracht aan het kruis, en wij hebben geen last van al die lichaams sloten op, of aan ons Lichaam.

Het enigste waar een christen nog last van kan hebben, is dat hij of zij nog bezet is door demonen, en daarom heeft Jezus, ons de autoriteit gegeven om deze lastposten eruit te drijven in Zijn Naam.

En dit verhaal van deze lichaams sloten is pure ONZIN.

 

 

 

Ook gebeurde het tijdens deze zogenaamde ontsluitings sessies dat haar lichaam van de ene naar de andere positie werd gebracht door "hem" zo verklaard ze op blz. 174  Citaat:  

 

Hij deed bijvoorbeeld mijn lichaam oprijzen van een liggende positie naar een zittende en Hij deed mij van bed afkomen en op de vloer staan. Dit gebeurde allemaal onder de kracht van de Heilige Geest en niet door mijn eigen kracht. Al dit ongebruikelijke 'lichaams-werk' maakte me heel erg moe, omdat Hij maakte dat mijn lichaam knielde en weer op stond, met intervallen van zeven keer, opnieuw en opnieuw. 

 

 

Commentaar:

Dit lijkt me meer het werk van demonen, die er om bekend staan de mens uit te putten wat hier ook het geval is, als iemand in de Kracht van de Heilige Geest is, heeft hij geen enkele last van dit soort vermoeidheids verschijnselen, dit is wel inherent aan demonische uitingen dit altijd misbruik maken van de menselijke krachten, die in het gebruikte lichaam aanwezig zijn.

Als de kracht van de Heilige Geest op mij is dan voel ik me veel beter als ooit te voren en heb ik geen enkele last van vermoeidheid dan ben je juist vol van kracht.  De Heilige Geest put Niet uit, maar geeft ons juist Kracht.!!!

Jes 40:31 Zegt :  maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

 

 

Citaat

Op blz. 171 staat dat haar lichaam soms onzichtbaar werd, soms werd haar lichaam bewogen in een vorm van een kruis, en dan ademde "hij"  "zijn" adem in haar mond en neus.

 

Commentaar:

Dit doet me toch sterk denken aan mond op mond beademing die gegeven werd op EHBO cursus.

Als je lichaam onzichtbaar is hoe kan je dan zien dat het de vorm van een kruis aan neemt?   En wat heeft het voor zin en nut als dit al zou kunnen ?  Alleen mensen die zwaar Demonisch bezet zijn zouden dit misschien kunnen.

 

 

 

En dan........ last but not least for to day........... De zalving met de 85 flesjes of waren het ovale vaten?, het zouden ook nog wel eens flessen kunnen zijn alhoewel,..... die Engel droeg maar èèn fles.......... en dan al die kleuren, het lijkt wel op kleuren therapie, daar zou je bijna van beginnen te kreunen, of was dit kreunen al voor de flesjes ?

 

Het kreunen was niet van de inspanning, want het draaien van haar lichaam gebeurde automatisch door “de heer” dus daar word je niet moe van, maar ja het zou misschien wel kunnen komen omdat "de heer" haar handen gebruikte om haar GEHELE lichaam aan te raken, het lijkt wel op een sensueel gebeuren, vooral als je iets verderop leest dat "de heer" ook haar rug zalfde, en ze ging automatisch op haar buik liggen, dan zou je toch meest denken dat dit alles in de naakte staat zou dienen te gebeuren, want anders ben je enkel en alleen maar de kleren aan het zalven.!!!!

 

Het zou mij dan ook niets verbazen als hier enige zeer grote onreine geesten in het spel zijn in plaats van "De Heer",....... en "de heer" die zij ervaart is, denk ik zelf ook niet zo erg rein.!

 

En dan de ovale VATEN die er uit zien als KLEINE parfum flesjes, daar kan ik me echt niets bij voorstellen.

Citaat : 

Deze kostbare olie kwam in ovale vaten die eruit zagen als kleine parfumflesjes. De flesjes hadden veel verschillende kleuren.

Commentaar:  Ik denk niet dat ze het verschil tussen een VAT en een flesje  weet te onderscheiden.

Het is echt onmogelijk dat ovale VATEN eruit zien als kleine flesjes.!!

 

Citaat : 

De Heer gebruikte mijn handen om elk deel van mijn lichaam aan te raken: van mijn kruin tot mijn voetzolen, opnieuw en opnieuw.

 

Citaat : 

Ik heb niet echt controle over mijn handen of enig ander deel van mijn lichaam.

Commentaar:  Elk Deel?    dus ook haar…..?  Tja dat is wat zij zegt, dat zijn niet mijn woorden!!  Dit soort dingen gebeuren als men door demonen bezet is, ik  heb dit zelf ook eens zoiets in die richting meegemaakt net na mijn bekering, mijn handen en armen gingen automatisch bewegen ondanks dat ik dit niet  wilde , er zijn toen verschillende demonen bij mij uitgedreven, toen was het probleem over.        

 

Citaat : 

en heb gezien dat Hij in totaal 85 flesjes zalfolie over mij heeft uitgegoten.

Citaat : 

Al deze flesjes hadden een dop, behalve de laatste. 

Citaat : 

Elke keer dat Hij die zalfolie over mij uitgoot, zei Hij mij de kleur van het flesje te onthouden .

Citaat : 

Bij andere gelegenheden goot Hij slechts olie uit één fles .

Commentaar:  Hier zijn de flesjes veranderd in een Fles.  ook al weer zoiets merkwaardigs.

 

Citaat : 

Wanneer de Heer zei: "Ik giet dit uit over je rug," dan reageerde mijn lichaam door op mijn buik te gaan liggen, dit alles onder de kracht van de Heilige Geest.   

Citaat : 

Op sommige nachten, terwijl de Heer aan mijn lichaam en handbewegingen werkte, werd mijn fysieke lichaam donker en koud.

Commentaar :  Hoe  kan een lichaam donker en koud  worden als Jezus met het lichaam bezig is?

                        In Hem is Geen  duisternis/donkerheid  en ook geen  koudheid, een lichaam wordt enkel koud als men dood gaat of als er doods machten in iemands lichaam aan het werk zijn.     

 

Citaat : 

Bij andere gelegen­heden werd mijn hele lichaam onzichtbaar terwijl de Heer met Zijn voorbereidende werk bezig was.

Commentaar:  Moeilijk voor “de heer”  om zijn werk voort te zetten in zo’n onzichtbaar lichaam.

                       Ook hier zijn demonische machten aan het werk, want De Heer Jezus maakt niemand

                       zomaar onzichtbaar, dit soort dingen gebeuren enkel en alleen onder  demonische   invloed. 

 

 

Echt demonische activiteiten, niet te geloven dat een wedergeboren Christen dit boek heeft vertaald, een wedergeboren Christen zou toch iets meer inzicht en onderscheiding in dit soort dingen dienen te hebben.!

En op zijn website zijn de reacties die hij geeft nu ook bepaalt niet wat je van hem zou kunnen verwachten.

Heeft U in de Bijbel ooit kunnen lezen dat de Apostelen ook op deze manier zijn “Bewerkt” ? 

Weet wat U leest, Lees U Bijbel en Bid elke dag, Loop niet zomaar achter iemands ideeën aan, dit kan Grote gevolgen voor U hebben.

 

Hebt u nog vragen over dit boekje, of hebt u andere vragen, Mail me gerust.   

 

Beste mensen mocht U als christen tekort aan Geestelijke onderscheiding hebben VRAAG dan aan God; Vraag Hem :    Hemelse Vader ik vraag U in de Naam van Jezus om aan mij de gave van onderscheiding der geesten te geven.  Blijf net zolang bidden totdat U zeker weet dat U die gave van Hem hebt ontvangen.

 

U hebt het allen ZEER hard nodig in deze laatste dagen!!!!!!!!!!!!!

 

Reageren ?